1. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali w celu przeprowadzenia konferencji podsumowującej projekt w dniu 20 czerwca 2011 r. (poniedziałek) w godzinach 14:00-15:30 oraz przygotowania i obsługi cateringowej podczas konferencji dla 200 uczestników. Pobierz   Rozstrzygnięcie

2. Zapytanie ofertowe dotyczące wydania w formie książeczki informatora podsumowującego projekt „Szkoła Równych Szans”. Pobierz   Rozstrzygnięcie

3. Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów promocyjnych (długopisy, notesy, torby bawełniane) na organizację konferencji podsumowującej projekt. Pobierz   Rozstrzygnięcie

4. Nabór na opiekunów podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego "Wyprawa po złoto" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Złotego Stoku. Pobierz   Rozstrzygnięcie

5. Nabór na opiekunów podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego „Po Ziemi Kłodzkiej” dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej na Szczeliniec i Błędne Skały. Pobierz   Rozstrzygnięcie

6. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Gimnazjum w Szczytnej. Pobierz   Rozstrzygnięcie

7. Zapytanie ofertowe na organizację 1-dniowego wyjazdu studyjnego "Wyprawa po złoto" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Złotego Stoku. Pobierz   Rozstrzygnięcie

8. Zapytanie ofertowe na organizację 1-dniowego wyjazdu studyjnego „Po Ziemi Kłodzkiej” dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Kłodzka, Dusznik - Zdroju. Pobierz   Rozstrzygnięcie

9. Nabór na opiekunów podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego „Po Ziemi Kłodzkiej” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Kłodzka, Dusznik - Zdroju Pobierz   Rozstrzygnięcie

10. Zapytanie ofertowe na organizację 1-dniowego wyjazdu studyjnego „Po Ziemi Kłodzkiej” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Kłodzka, Dusznik - Zdroju. Pobierz   Rozstrzygnięcie

11. Nabór na opiekunów podczas organizacji wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Palmiarni oraz Zamku Książ w Wałbrzychu. Pobierz   Rozstrzygnięcie

12. Nabór na opiekunów podczas organizacji wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - Teatr Pobierz   Rozstrzygnięcie

13. Zapytanie ofertowe dot. usługi organizacji wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Palmiarni oraz Zamku Książ w Wałbrzychu. Pobierz   Rozstrzygnięcie

14. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej. Pobierz   Rozstrzygnięcie

15. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Gimnazjum w Szczytnej. Pobierz   Rozstrzygnięcie

16. Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - Teatr. Pobierz   Rozstrzygnięcie

17. Nabór na opiekunów podczas 5-dniowych warsztatów wyjazdowych w terenie „Bieszczady - najdziksze góry” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej. Pobierz   Rozstrzygnięcie

18. Nabór na opiekunów podczas wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - warsztaty na Wydziale Fizyki i Astronomii w Instytucie Fizyki Doświadczalnej oraz zwiedzanie Instytutu Chemii. Pobierz   Rozstrzygnięcie

19. Zapytanie ofertowe dot. organizacji wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - warsztaty na Wydziale Fizyki i Astronomii w Instytucie Fizyki Doświadczalnej oraz zwiedzanie Instytutu Chemii. Pobierz   Rozstrzygnięcie

20. Zapytanie ofertowe dot. organizacji 5-dniowych warsztatów wyjazdowych w terenie „Bieszczady - najdziksze góry” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej. Pobierz   Rozstrzygnięcie

21. Zapytanie ofertowe dot. ogłoszenia w prasie lokalnej informacji promocyjnej o realizowanym projekcie. Pobierz Rozstrzygnięcie