27.10.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zaprojektowania i wydruku 500 ulotek kolorowych.

21.10.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej.

21.10.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Gimnazjum w Szczytnej.

19.10.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe dot. zaprojektowania i wydruku 500 ulotek kolorowych.

18.10.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępna jest modyfikacja do zapytania ofertowego dot. zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej.

15.10.2010

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. ogłoszenia w prasie lokalnej informacji promocyjnej o realizowanym projekcie.

13.10.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Gimnazjum w Szczytnej.

13.10.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej.

08.10.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe dot. ogłoszenia w prasie lokalnej informacji promocyjnej o realizowanym projekcie.

20.09.2010

W dziale galerie dostępne są zdjęcia z wycieczki uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Ogrodu Botanicznego oraz Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu.

17.09.2010

Rostrzygnięcie naboru na opiekunów podczas wyjazdu studyjnego "Po Ziemi Kłodzkiej" dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej.

17.09.2010

Rostrzygnięcie naboru na opiekunów podczas wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Palmiarni oraz Zamku Książ w Wałbrzychu.

16.09.2010

W dziale galerie dostępne są zdjęcia z wycieczki SP ,,Po Ziemi Kłodzkiej".

10.09.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację wyjazdu studyjnego "Po Ziemi Kłodzkiej" dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej.

10.09.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Palmiarni oraz Zamku Książ w Wałbrzychu.

10.09.2010

Rozstrzygnięcie wyników naboru na opiekunów podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego "Po Ziemi Kłodzkiej" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Kłodzka.

10.09.2010

Rozstrzygnięcie wyników naboru na opiekunów podczas 2-dniowych warsztatów w terenie "Szlakiem Sudeckich Wodospadów" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Sobieszowa, Szklarskiej Poręby, Karpacza.

10.09.2010

Nabór na opiekunów podczas wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Palmiarni oraz Zamku Książ w Wałbrzychu. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

10.09.2010

Nabór na opiekunów podczas wyjazdu studyjnego "Po Ziemi Kłodzkiej" dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

09.09.2010

Rozstrzygnięcie wyników naboru na opiekunów podczas wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - Festiwal Nauki.

09.09.2010

Rozstrzygnięcie wyników naboru na opiekunów podczas wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Ogrodu Botanicznego oraz Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu.

06.09.2010

Nabór na opiekunów podczas 2-dniowych warsztatów w terenie "Szlakiem Sudeckich Wodospadów" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Sobieszowa, Szklarskiej Poręby, Karpacza. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

06.09.2010

Nabór na opiekunów podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego "Po Ziemi Kłodzkiej" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Kłodzka. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

06.09.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację 2-dniowych warsztatów w terenie "Szlakiem Sudeckich Wodospadów" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Sobieszowa, Szklarskiej Poręby, Karpacza.

06.09.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację 1-dniowego wyjazdu studyjnego "Po Ziemi Kłodzkiej" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Kłodzka.

06.09.2010

Rozstrzygnięcie wyników naboru dla nauczyciela - zajęcia socjoterapeutyczne w Gimnazjum w Szczytnej.

06.09.2010

Rozstrzygnięcie wyników naboru dla nauczyciela - opieka pedagogiczna w Gimnazjum w Szczytnej.

02.09.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Palmiarni oraz Zamku Książ w Wałbrzychu.

02.09.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu studyjnego "Po Ziemi Kłodzkiej" dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Kłodzka.

1.09.2010

Po wakacjach ruszyły ponownie zajęcia prowadzone w ramach programu Szkoła Równych Szans w Szkole Podstawowej im. Orła Białego oraz Gimnazjum w Szczytnej. Harmonogram zajęć w ramach Projektu ,,Szkoła Równych Szans" dostępny jest w szkołach realizujących Projekt.
Harmonogram dowozów na zajęcia do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego oraz Gimnazjum w Szczytnej.

1.09.2010

Nabór na opiekunów podczas wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Ogrodu Botanicznego oraz Muzeum Przyrodniczego. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

1.09.2010

Nabór na opiekunów podczas wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - Festiwal Nauki. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

1.09.2010

Nabór dla nauczyciela - opieka pedagogiczna w Gimnazjum w Szczytnej. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

1.09.2010

Nabór dla nauczyciela - zajęcia socjoterapeutyczne w Gimnazjum w Szczytnej. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

31.08.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Ogrodu Botanicznego oraz Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu.

31.08.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - Festiwal Nauki.

30.08.2010

Rozstrzygnięcie wyników naboru dla nauczyciela - zajęcia z języka angielskiego w Gimnazjum w Szczytnej.

30.08.2010

Rozstrzygnięcie wyników naboru dla nauczyciela - zajęcia matematyczne w Gimnazjum w Szczytnej.

27.08.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację 1-dniowego wyjazdu studyjnego "Po Ziemi Kłodzkiej" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Kłodzka.

27.08.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację 2-dniowych warsztatów w terenie "Szlakiem Sudeckich Wodospadów" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Sobieszowa, Szklarskiej Poręby, Karpacza.

27.08.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację 2-dniowych warsztatów w terenie "Szlakiem Sudeckich Wodospadów" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Sobieszowa, Szklarskiej Poręby, Karpacza, Kowar.

27.08.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację 1-dniowego wyjazdu studyjnego "Po Ziemi Kłodzkiej" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Kłodzka, Wambierzyc.

26.08.2010

W dziale Galerie dostępne są zdjęcia z wycieczki - Szkoła Podstawowa, warsztaty 5-dniowe w terenie "Na tropie Orła Bielika", 14-18 lipca 2010 r.

23.08.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - Festiwal Nauki.

23.08.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Ogrodu Botanicznego oraz Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu.

23.08.2010

Rozstrzygnięcie wyników naboru dla nauczyciela - opieka psychologiczna w Gimnazjum w Szczytnej oraz opieka psychologiczna w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej.

19.08.2010

Nabór dla nauczyciela - zajęcia matematyczne w Gimnazjum w Szczytnej. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

19.08.2010

Nabór dla nauczyciela - zajęcia z języka angielskiego w Gimnazjum w Szczytnej. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

18.08.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację 1-dniowego wyjazdu studyjnego "Po Ziemi Kłodzkiej" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Kłodzka, Wambierzyc.

18.08.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację 2-dniowych warsztatów w terenie "Szlakiem Sudeckich Wodospadów" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Sobieszowa, Szklarskiej Poręby, Karpacza, Kowar.

16.08.2010

Nabór dla nauczyciela - opieka psychologiczna w Gimnazjum w Szczytnej oraz opieka psychologiczna w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

22.06.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie naboru na opiekunów podczas 5-dniowych warsztatów wyjazdowych w terenie ,,Na tropie Orła Bielika" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Świnoujścia, Międzyzdrojów, Wolina, Wolińskiego Parku Narodowego.

21.06.2010

Nabór dla nauczyciela - opieka psychologiczna w Gimnazjum w Szczytnej oraz opieka psychologiczna w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

15.06.2010

W dziale Galerie dostępne są zdjęcia z 5-dniowych warsztatów w terenie - Oświęcim, Wadowice, Wieliczka, Kraków, Zakopane, które odbyły się 25-29 maja 2010 r.

14.06.2010

Nabór na opiekunów podczas 5-dniowych warsztatów wyjazdowych w terenie ,,Na tropie Orła Bielika" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Świnoujścia, Międzyzdrojów, Wolina, Wolińskiego Parku Narodowego. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

11.06.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację wyjazdu studyjnego „Wyprawa po złoto” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Złotego Stoku.

09.06.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację 5-dniowych warsztatów wyjazdowych w terenie ,,Na tropie Orła Bielika" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Świnoujścia, Międzyzdrojów, Wolina, Wolińskiego Parku Narodowego.
Nabór dla nauczyciela - opieka psychologiczna w Gimnazjum w Szczytnej oraz opieka psychologiczna w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej, dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

01.06.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest drugie zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu studyjnego „Wyprawa po złoto” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Złotego Stoku.

31.05.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację wyjazdu studyjnego „Wyprawa po złoto” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Złotego Stoku oraz rozstrzygnięcie naboru na opiekunów podczas tego wyjazdu.

27.05.2010

Nabór dla nauczyciela - opieka psychologiczna w Gimnazjum w Szczytnej oraz opieka psychologiczna w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

26.05.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację 5-dniowych warsztatów wyjazdowych w terenie "Na tropie Orła Bielika" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Świnoujścia, Międzyzdrojów, Wolina, Wolińskiego Parku Narodowego.

24.05.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępna jest modyfikacja zapytania ofertowego na organizację wyjazdu studyjnego „Wyprawa po złoto” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Złotego Stoku oraz dokumenty dotyczące naboru na opiekunów podczas tego wyjazdu.

19.05.2010

Nabór dla nauczyciela - opieka psychologiczna w Gimnazjum w Szczytnej oraz opieka psychologiczna w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

17.05.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu studyjnego „Wyprawa po złoto” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Złotego Stoku oraz dokumenty dotyczące naboru na opiekunów podczas tego wyjazdu.

12.05.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację 5-dniowego wyjazdu warsztatowego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Oświęcimia, Wadowic, Wieliczki, Krakowa, Zakopanego oraz naboru na opiekunów podczas tego wyjazdu.

11.05.2010

Nabór dla nauczyciela - opieka psychologiczna w Gimnazjum w Szczytnej oraz opieka psychologiczna w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej, dokumenty zgłoszeniowe dostępne w dziale Zamówienia publiczne.

10.05.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wojsławic i Henrykowa oraz naboru na opiekunów podczas tego wyjazdu.

07.05.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne są rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - warsztaty w Instytucie Chemii oraz zwiedzanie Wydziału Fizyki i Astronomii w ramach koła naukowo - technicznego,organizację 2-dniowych warsztatów w terenie "Podziemny świat jaskiń" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej oraz naboru na opiekunów podczas tych wyjazdów.

04.05.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację 5-dniowego wyjazdu warsztatowego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Oświęcimia, Wadowic, Wieliczki, Krakowa, Zakopanego, w ramach koła naukowo- technicznego, przyrodniczego i ekspresji kulturalnej oraz dokumenty zgłoszeniowe dla opiekunów podczas tego wyjazdu.

30.04.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wojsławic i Henrykowa oraz dokumenty zgłoszeniowe dla opiekunów podczas tego wyjazdu.

29.04.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację 2-dniowych warsztatów w terenie "Podziemny świat jaskiń" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej oraz dokumenty zgłoszeniowe dla opiekunów podczas tego wyjazdu.

27.04.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - warsztaty w Instytucie Chemii oraz zwiedzanie Wydziału Fizyki i Astronomii w ramach koła naukowo - technicznego oraz dokumenty zgłoszeniowe dla opiekunów podczas tego wyjazdu.

26.04.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia oraz naboru na opiekunów podczas tego wyjazdu.

19.04.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia oraz dokumenty zgłoszeniowe dla opiekunów podczas tego wyjazdu.

12.04.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne są unieważnienia zamówienia na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia oraz naboru na opiekunów podczas tego wyjazdu.

08.04.2010

W dziale Galerie dostępne są nowe zdjęcia.

07.04.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zamówienie na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia oraz dokumenty zgłoszeniowe dla opiekunów podczas tego wyjazdu.

22.03.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Gimnazjum w Szczytnej.

16.03.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej.

15.03.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest nowe zamówienie na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Gimnazjum w Szczytnej (19 marca 2010 r.).

05.03.2010

Dostępny jest harmonogram dowozów na zajęcia do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego oraz Gimnazjum w Szczytnej.

05.03.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne są nowe zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej (12 marca 2010 r.) oraz na dostawę materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Gimnazjum w Szczytnej (12 marca 2010 r.).

04.03.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne są rozstrzygnięcia zapytania ofertowego - materiały biurowo - papiernicze do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej oraz na dostawę materiałów biurowo - papierniczych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Gimnazjum w Szczytnej.

24.02.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne są nowe zamówienia na dostawę materiałów biurowo - papierniczych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej (03 marca 2010 r.) oraz na dostawę materiałów biurowo - papierniczych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Gimnazjum w Szczytnej (03 marca 2010 r.)

22.02.2010

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę laptopów dla szkół.

19.02.2010

Wyniki postępowania przetargowego pod nazwą Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej i Gimnazjum w Szczytnej na zajęcia i z zajęć w ramach projektu.

19.02.2010

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: tablica, tablet, wizualizer, projektor.

12.02.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne są nowe zamówienia na dostawę laptopów dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego oraz Gimnazjum w Szczytnej.

11.02.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne są informacje o rozstrzygnięciu zamówień na dostawę aparatu cyfrowego i kamery oraz odpowiedzi na zapytania dotyczące pozostałych zamówień.

03.02.2010

W dziale Zamówienia publiczne dostępne są aktualne zapytania ofertowe.

30.01.2010

W dniach 25.01 w Gimnazjum w Szczytnej oraz 26.01 w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej odbyły się spotkania z nauczycielami biorącymi udział w projekcie Szkoła Równych Szans. Zdjęcia ze spotkań dostępne w dziale Galerie.

08.01.2010

Ruszyły zajęcia prowadzone w ramach programu Szkoła Równych Szans w Szkole Podstawowej im. Orła Białego oraz Gimnazjum w Szczytnej.
Harmonogram zajęć w ramach Projektu ,,Szkoła Równych Szans" dostępny jest w szkołach realizujących Projekt.

08.01.2010

W dziale druki dostępne są informacje dotyczące wyników naboru nauczycieli i specjalistów zatrudnionych przy realizacji projektu.

01.12.2009

Gmina Szczytna od 1 grudnia 2009r. rozpoczęła realizację projektu pn. „Szkoła Równych Szans”.
Termin realizacji 01.12.2009 – 31.07.2011. Projekt „Szkoła Równych Szans” nr WND-POKL.09.01.02-02-158/09 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.