29.07.2011

PODSUMOWANIE

Realizacja projektu „Szkoła Równych Szans” okazała się wielką wartością dla uczniów naszych szkół. Dzięki dodatkowym zajęciom mógł nastąpić znaczący wzrost wiedzy i umiejętności uczestników projektu. Nastąpił widoczny wzrost samooceny uczniów i ich aktywności społecznej. Stopniowo następował rozwój ich zainteresowań i zdolności interpersonalnych. Poprawiły się wyniki egzaminacyjne uczniów i wzrosły ich szanse na rynku edukacyjnym. Ponadto projekt przyczynił się do zmniejszenia nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarem wiejskim i miejskim. Dzięki niemu zapewniony został równy dostęp dla dziewcząt i chłopców, bez względu na stopień sprawności oraz pochodzenie do proponowanych zajęć oraz promowanie równości szans, w tym równości płci oraz przełamywanie stereotypów na temat ról społecznych i zainteresowań chłopców i dziewcząt. Podniesiono poziom motywacji do pracy i nauki oraz został wsparty rozwój psychiczny uczniów oraz ich umiejętność efektywnego uczenia się. Ostatecznie wyniki realizacji projektu zweryfikuje przyszłość, ale już dzisiejsza ocena efektów realizacji projektu jest pozytywna i daje nadzieję na jeszcze lepsze efekty edukacyjne naszych dzieci w przyszłości.

Dziękujemy bardzo wszystkim tym, którzy wzięli udział w projekcie: uczniom, ich rodzicom, wszystkim nauczycielom i specjalistom oraz tym, którzy towarzyszyli nam dobrym duchem.

BIURO PROJEKTU „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS"

30.06.2011

Zakończenie części merytorycznej projektu. W lipcu będzie działało jedynie Biuro Projektu, do czasu zakończenia projektu, tj. do dnia 29 lipca 2011 r.

20.06.2011

W dniu 20 czerwca 2011 r.o godzinie 14.00 w Zajeździe "Tajemniczy Ogród" w Szczytnej odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. "Szkoła Równych Szans". Zdjęcia z konferencji w dziale Galerie.

Prezentacja podsumowująca projekt


14.06.2011

W dniu 20 czerwca 2011 r. o godzinie 14.00 w Zajeździe "Tajemniczy Ogród" w Szczytnej odbędzie się konferencja podsumowująca projekt pn. "Szkoła Równych Szans".

10.06.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczące wynajmu sali w celu przeprowadzenia konferencji podsumowującej projekt w dniu 20 czerwca 2011 r. (poniedziałek) w godzinach 14:00-15:30 oraz przygotowania i obsługi cateringowej podczas konferencji dla 200 uczestników.

06.06.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali w celu przeprowadzenia konferencji podsumowującej projekt w dniu 20 czerwca 2011 r. (poniedziałek) w godzinach 14:00-15:30 oraz przygotowania i obsługi cateringowej podczas konferencji dla 200 uczestników.

06.06.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego wydania w formie książeczki informatora podsumowującego projekt "Szkoła Równych Szans".

31.05.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczące przygotowania materiałów promocyjnych (długopisy, notesy, torby bawełniane) na organizację konferencji podsumowującej projekt.

30.05.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe dotyczące wydania w formie książeczki informatora podsumowującego projekt „Szkoła Równych Szans”.

24.05.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów promocyjnych (długopisy, notesy, torby bawełniane) na organizację konferencji podsumowującej projekt.

06.05.2011

Rozstrzygnięcie naboru na opiekunów podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego "Wyprawa po złoto" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Złotego Stoku.

28.04.2011

Rozstrzygnięcie naboru na opiekunów podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego „Po Ziemi Kłodzkiej” dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej na Szczeliniec i Błędne Skały.

27.04.2011

Nabór na opiekunów podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego "Wyprawa po złoto" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Złotego Stoku - dokumenty w zakładce Zamówienia publiczne.

21.04.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację 1-dniowego wyjazdu studyjnego "Wyprawa po złoto" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Złotego Stoku.

21.04.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Gimnazjum w Szczytnej.

19.04.2011

Nabór na opiekunów podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego „Po Ziemi Kłodzkiej” dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej na Szczeliniec i Błędne Skały - dokumenty w zakładce Zamówienia publiczne.

19.04.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację 1-dniowego wyjazdu studyjnego „Po Ziemi Kłodzkiej” dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Kłodzka, Dusznik - Zdroju.

15.04.2011

Rozstrzygnięcie naboru na opiekunów podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego „Po Ziemi Kłodzkiej” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Kłodzka, Dusznik - Zdroju.

14.04.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Gimnazjum w Szczytnej.

13.04.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację 1-dniowego wyjazdu studyjnego "Wyprawa po złoto" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Złotego Stoku.

11.04.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację 1-dniowego wyjazdu studyjnego „Po Ziemi Kłodzkiej” dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Kłodzka, Dusznik - Zdroju.

07.04.2011

Nabór na opiekunów podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego „Po Ziemi Kłodzkiej” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Kłodzka, Dusznik - Zdroju - dokumenty w zakładce Zamówienia publiczne.

06.04.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację 1-dniowego wyjazdu studyjnego „Po Ziemi Kłodzkiej” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Kłodzka, Dusznik - Zdroju.

29.03.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację 1-dniowego wyjazdu studyjnego „Po Ziemi Kłodzkiej” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do Kłodzka, Dusznik - Zdroju.

25.03.2011

Rozstrzygnięcie naboru na opiekunów podczas wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Palmiarni oraz Zamku Książ w Wałbrzychu.

23.03.2011

Rozstrzygnięcie naboru na opiekunów podczas wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - Teatr.

18.03.2011

Nabór na opiekunów podczas organizacji wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Palmiarni oraz Zamku Książ w Wałbrzychu.

17.03.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Palmiarni oraz Zamku Książ w Wałbrzychu.

16.03.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej.

16.03.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Gimnazjum w Szczytnej.

15.03.2011

Nabór na opiekunów podczas organizacji wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - Teatr - dokumenty w zakładce Zamówienia publiczne.

14.03.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - Teatr.

14.03.2011

Rozstrzygnięcie naboru na opiekunów podczas 5-dniowych warsztatów wyjazdowych w terenie „Bieszczady - najdziksze góry” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej.

10.03.2011

Rozstrzygnięcie naboru na opiekunów podczas wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - warsztaty na Wydziale Fizyki i Astronomii w Instytucie Fizyki Doświadczalnej oraz zwiedzanie Instytutu Chemii.

09.03.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe dot. usługi organizacji wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Palmiarni oraz Zamku Książ w Wałbrzychu.

08.03.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej.

08.03.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych do Gimnazjum w Szczytnej.

04.03.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - Teatr.

03.03.2011

Nabór na opiekunów podczas 5-dniowych warsztatów wyjazdowych w terenie „Bieszczady - najdziksze góry” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej - dokumenty w zakładce Zamówienia publiczne.

02.03.2011

Nabór na opiekunów podczas wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - warsztaty na Wydziale Fizyki i Astronomii w Instytucie Fizyki Doświadczalnej oraz zwiedzanie Instytutu Chemii - dokumenty w zakładce Zamówienia publiczne.

02.03.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - warsztaty na Wydziale Fizyki i Astronomii w Instytucie Fizyki Doświadczalnej oraz zwiedzanie Instytutu Chemii.

24.02.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego w sprawie organizacji 5-dniowych warsztatów wyjazdowych w terenie „Bieszczady - najdziksze góry” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej.

22.02.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Gimnazjum w Szczytnej do Wrocławia - warsztaty na Wydziale Fizyki i Astronomii w Instytucie Fizyki Doświadczalnej oraz zwiedzanie Instytutu Chemii.

16.02.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe na organizację 5-dniowych warsztatów wyjazdowych w terenie „Bieszczady - najdziksze góry” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej.

14.02.2011

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. ogłoszenia w prasie lokalnej informacji promocyjnej o realizowanym projekcie.

07.02.2011

W dziale Zamówienia publiczne dostępne jest zapytanie ofertowe dot. ogłoszenia w prasie lokalnej informacji promocyjnej o realizowanym projekcie.

18.01.2011

W dziale Galerie dostępne są zdjęcia sprzętu zakupionego w ramach projektu.

15.11.2010

W dziale Galerie dostępne są zdjęcia z zajęć odbywających się w Gimnazjum w Szczytnej

 
Stronę odwiedzono 1708 razy.